MDDNSTNDSRD-HZ

De geschenkkaart, altijd een goed idee!

Welkom

Covid-19

! De geschenkkaarten met vervaldatum in 2020 blijven geldig tot en met 31 maart 2021 !

Ook in deze moeilijke tijden laat onze lokale middenstand haar klanten niet in de kou staan.

Door de Corona-crisis zijn de Horecazaken niet op de gewone manier bereikbaar.
Verschillende zaken bieden echter take-away of thuisbezorging aan.
Om onze handelaars extra te ondersteunen is er op

www.heusden-zolder.be/afhaal-en-bezorgingsaanbod

een overzicht van horecazaken die deze dienst aanbieden

Welkom op de site van de Middenstandsraad Heusden-Zolder


Gemeentelijke adviesraad

Onze Middenstandsraad in Heusden-Zolder is samengesteld uit enthousiaste ondernemers die willen meewerken om de lokale zelfstandigen een stem te geven en advies te verlenen aan onze beleidsmensen.

Wij vertegenwoordigen zowel de lokale handelaars, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen en behartigen hun belangen.

Wij trachten om elke handelskern te laten vertegenwoordigen in onze raad. Iedereen kan zich hiervoor kandidaat stellen. Elke maand, na een dagelijks bestuur, engageert ieder lid zich vrijblijvend voor de maandelijkse vergadering, waar we de agenda afwerken.
Iedereen heeft de mogelijkheid tot inspraak via de plaatselijke handelsverenigingen.

Daarnaast is de geschenkkaart één van de activiteiten van MHZ. Hier noteren we een 100-tal deelnemende handelaars waar de geschenkkaarten van 10, 20 en 50 euro kunnen te gelde kunnen gemaakt worden.

Bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers draagt MHZ z’n steentje bij, waar we verwachten om iedereen een vruchtbaar en vreugdevol jaar toe te wensen. Eén van de momenten om op een leuke en aangename manier te netwerken met alle collega-handelaars en ondernemers op elk niveau.

Via deze website – en de links – proberen we een informatie- en communicatiekanaal te creëren.

Wij mogen tevens beroep doen op een ambtenaar lokale economie, de schepen voor Lokale Economie, Stebo en UNIZO Heusden-Zolder, die allen vertegenwoordigd zijn in dit adviesorgaan.
U kan ten allen tijde onze activiteiten volgen en u kan terecht via het team lokale economie voor verdere vragen. Onze adviezen inzake handelsaangelegenheden zijn raadpleegbaar via de verslagen.

De voltallige Middenstandsraad Heusden-Zolder wenst u succesvol ondernemen toe en we hopen mekaar binnenkort te ontmoeten op één van de gelegenheden in uw handelskern.


Verenigingen

Onderstaande handelaarverenigingen zijn erkend door de Middenstandsraad Heusden-Zolder
en de gemeente Heusden-Zolder. 
 
Logo Bolderbergse Handelsvereniging

Bolderbergse Handelaarsvereniging

Logo Winkelcentrum Cité

Winkelcentrum Cité

Logo Handelaars Heusden-Dorp

Handelaars Heusden-Dorp

Logo Verenigde Handelaars Zolder

Verenigde Handelaars Zolder